Rejestracja nowego użytkownika

Dane podstawowe
Nazwa użytkownika (login)
Imię
Nazwisko
Przynależność klubowa
Numer karty taternika
Hasło
Hasło
Powtórz hasło
Dane kontaktowe
Adres e-mail
Telefon komórkowy
Zabezpieczenie antyspamowe
Potwierdź, że nie jesteś robotem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Polski Związek Alpinizmu z siedzibą w Warszawie, ul. Corazziego 5/24. Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie „SYSTEM UDOSTĘPNIANIA REJONÓW WSPINACZKOWYCH” i wykorzystywane do zaspokojenia żądań administratorów terenów wspinaczkowych oraz zarządców obszarów, na których znajdują się jaskinie, związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na tych terenach, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych przez Polski Związek Alpnizmu administratorom poszczególnych terenów wspinaczkowych oraz zarządcom obszarów, na których znajdują się jaskinie. Przyjmuję do wiadomości, że udostępnienie danych administratorom poszczególnych terenów będzie następowało za moją dodatkową zgodą, udzieloną w momencie akceptacji przeze mnie regulaminu terenu.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.